Gå til hovedindhold

Next Level – en virksomhedsrettet indsats


Forløbets lange sigte er at få aktivitetsparate borgere tættere på en situation, hvor den enkelte borger klarer sig uden offentlig forsørgelse. Målgruppen vil – for en del - kunne komme tættere på en tilværelse med lønnet beskæftigelse i større eller mindre grad via motiverende afklaringsforløb – virksomhedspraktikker, løntilskud frem mod et liv med lønnede timer eller i gang med en kompetencegivende uddannelse. 

En veltilrettelagt virksomhedsindsats kan være en hjælp i processen med at få det bedre og finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvad enten der er tale om psykiske eller fysiske udfordringer. 

Vi har stor erfaring for, at der kan være forskel på behovet hos borgerne i forhold til en intensiv håndholdt indsats, og behovet for en større indsats i forhold til at virksomhedsplacere. 

Next Level - Claus Madsen

Lysere livssyn til kontanthjælpsmodtagere
”Nogle af vore borgere/kursister har aldrig været på en arbejdsplads. De ved simpelthen ikke, hvad det vil sige at passe et arbejde, stå op hver morgen, møde til tiden. Vi tager dem ind i det her nye forløb og ser på dem med friske øjne. Og hjælper dem til at se på sig selv og tilværelsen med andre øjne. Så tager vi en personlig samtale, hvor vi ikke kigger på deres forhistorie, men deres drømme,” fortæller Claus W. Madsen fra Konsulenthuset Provis afdeling i Nakskov.

Claus er tovholder på det nye projekt Next Level, som har til hensigt at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere videre i livet med enten uddannelse eller job.

”Det er en gruppe på gennemsnit 30 kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-50 år. Mange har hængt fast i systemet i mange år, de fleste har ingen uddannelse, og hvis de har været i nærheden af arbejdsmarkedet, så har det været som ufaglært. Generelt er selvtilliden meget lav. Men vi tager dem i hånden og hjælper dem til at holde fast i det, de går i gang med, om det er uddannelse eller virksomhedspraktik,” forklarer Claus W. Madsen.

Next Level startede den 1. juni som et samarbejde mellem Provi og Lolland Kommunes jobcenter.

En ny chance, en frisk start
De 13 uger i Next Level bruges især på personlige udviklingssamtaler med fokus på spørgsmål som: Hvor er du? Hvem er du? Hvor vil du gerne hen? Hvilke barrierer er der?

”Det har en kæmpe betydning, at vi ser på de her mennesker med friske øjne. Vi hverken dømmer eller fordømmer men trækker en streg og tilbyder dem dermed en ny chance, en frisk start. Det gør, at de løfter sig på en ny måde. Det betyder også rigtig meget, at vi lytter, og at man har lov at græde ud. Det er der mange, der gør. De fortæller os fortrolige ting,” fortæller Claus W. Madsen.

Han har været ansat i Konsulenthuset Provi i 8 år og har en mangeårig erfaring i at arbejde med flexjobbere, kontanthjælpsmodtagere og andre jobsøgende. Den anerkendende, løftende tilgang til kursisterne på Next Level forklarer han sådan her:

”Det er et menneskesyn, der ligger i Provis dna. Sådan er vi bare her. Det er vores kultur, det ligger så dybt i Provi, og det er noget, vi er stolte af.”

En ny dør åbner sig
”De kursister, der kommer i gang med niende klasse, erhvervsuddannelse eller VUC, flytter sig fra kontanthjælp til SU, og så slipper vi dem. Men dem, vi får lavet en virksomhedsplan for, laver vi ugentlige opfølgninger på og hører, om de møder til tiden, og om det går godt,” forklarer Claus W. Madsen.

Planen er, at Next Level i første omgang skal køre indtil december.