Gå til hovedindhold

Jobafklaring

Jobafklaring er et tilbud Jobcentre tilbyder dig, der har brug for at genopbygge dine arbejdsressourcer i forlængelse af et sygdomsforløb.

Den virksomhedsrettede indsats tidligt i jobafklaringsforløbet er vigtig for at understøtte din kontakt til arbejdspladsen eller arbejdsmarkedet. Indsatsen hjælper dig i processen med at få det bedre og genvinde arbejdsevnen.

Vores tilbud strækker sig over min. 3 måneder med mulighed for forlængelse, og målet er at udvikle din arbejdsevne og fremme din tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet via brug af virksomhedspraktikker.

Visitation til forløbet sker via Jobcentret, og indsatsen sker i tæt samarbejde mellem Jobcentret og Provi.


Seneste resultater der er opnået:

60 % kommer videre og væk fra jobafklaring i forløbet

13 % raskmelding og ordinært job/uddannelse

31 % bevilget fleksjob

6 % bevilget førtidspension

6 % bevilget ressourceforløb

19 % genvisiteret efter operationer

25 % gennemført men effekten (blandt ovenstående) ikke endelig besluttet.

Der er tale om en håndholdt og individuel proces med fokus på motivation/inspiration, realistiske beskæftigelsesmål, evt. skånehensyn samt relevante virksomhedspraktikker.

Forløbet afsluttes med en funktionsbeskrivelse med fokus på arbejdsevne og udviklingspotentiale. Der indtænkes også uddannelse og opkvalificering i processen, når det er muligt og relevant.