Gå til hovedindhold

Fleksjob


Er du ledig og visiteret til fleksjob? Så kan vi hjælpe med at finde dig et fleksjob, hvor dine skånehensyn tilgodeses.

Fleksjobbere er naturligvis meget forskellige, hvad angår arbejdserfaring, uddannelse og funktionsnedsættelse. Og fleksjobbere har således også forskellige behov for hjælp, støtte og vejledning for at komme i job. Én ting er dog fælles - alle har været uheldige og er blevet ramt af noget, der har nedsat arbejdsevnen.

Fleksjob med Konsulenthuset Provi
Fleksjob med Konsulenthuset Provi

Som borger på ledighedsydelse har du samme ansvar for din jobsøgningssituation, som andre ledige. Men det er ikke altid nemt at finde dit nye ståsted i en situation, hvor du måske ikke kan arbejde som inden du blev fleksjobber, og hvor findes fleksjobbene i det hele taget?

Vi ved af erfaring at fleksjobbene er derude, og vi vil gennem et individuelt tilrettelagt forløb hjælpe dig med at finde det rette fleksjob for dig og din direkte vej til fleksjobbet.

Forløbet indledes med personlige samtaler, hvor vi sammen finder de optimale skånehensyn og hvor der fokuseres på dine stærke sider - set med en arbejdsgivers øjne. Under disse samtale aftales hvad DU har behov for hjælp og støtte til for at komme i job, og tilrettelægger dit forløb på baggrund af samtalerne.

Vi hjælper med det virksomhedsopsøgende arbejde, åbner døre, hvis du har brug for hjælp til dette. Vi ved af erfaring at det kan være svært at sælge sig selv når man har begrænsninger i arbejdsevnen. Vi deltager meget gerne i jobsamtalerne, bla. for også at sikre at skånehensyn bliver tilgodeset.

Har du brug for hjælp eller inspiration til at få strømlinet dit CV, så det viser, hvem DU er som faglig person, så kan vi hjælpe.

Det kan også være du har brug for hjælp til at få skrevet den rigtige type ansøgning, så kan vi også hjælpe. Vi har stor erfaring med, hvad der kan vække virksomhedernes nysgerrighed omkring dig. Vi tilbyder dig også hjælp, hvis du har brug for input til at se nye veje.

Når der er fundet en jobåbning, så iværksættes en kort praktik, som er din vej ind til et job. Det er under praktikken at din arbejdsevne vurderes i forhold til de konkrete funktioner, arbejdsopgaver, skånehensyn.


Seneste resultater der er opnået

90 % kommer videre i fleksjob eller uddannelse

88 % af dem, der har afsluttet projektet, ansættes i fleksjob
2 % af dem, der har afsluttet projektet, starter uddannelse
10 % af dem, der har afsluttet projektet, efter en virksomhedspraktik

18 % stopper i forløbet pga sygdom

Der er tale om en håndholdt og individuel proces med fokus på motivation/inspiration, realistiske beskæftigelsesmål, evt. skånehensyn samt relevante virksomhedspraktikker.