Gå til hovedindhold

Inspiration


Et eksempel på et inspirationsforløb hos Provi kunne være:

Indledende samtale, hvor den enkeltes behov afdækkes i forbindelse med den individuelle karriererådgivning. Du kan være i en situation, hvor du lige er blevet fyret fra et job – og du er i din opsigelsesperiode, og vil gerne bruge denne periode til at komme videre til nyt job – inden du reelt mister din løn og overgår til dagpengesystemet.

For disse grupper har vi et tilbud om hjælp i processen - en hjælp, som den enkelte selv kan vælge til og fra - alt efter behov.

Provi - inspiration
Provi - inspiration

Mange gange er det en god inspirationskilde, at den enkelte får udarbejdet en person- eller kompetenceprofil – for at få overblik over egen styrker og muligheder i form af en personprofil i sammenhænge med de ønskede jobs jobprofiler.

Persontest er ikke længere forbeholdt ansøgere til topstillinger – men tit en god øjenåbner. Provi har profilværktøjer til medarbejdere på alle organisatoriske niveauer - fra topledere til timelønnede medarbejdere.