Gå til hovedindhold

Projektet er godkendt


Når du får besked om, at dit projekt er blevet godkendt til støtte, skal du i gang med kontraktforhandlinger og en nøjere planlægning af projektets gennemførelse. Bevilling af EU-tilskud sker altid gennem en kontrakt, som indgås enten med Europa-Kommissionen eller med det nationale kontor, hvis de bevilligende myndigheder er nationale. Kontraktforhandlinger er det første skridt, der skal tages.

Man skal som koordinator (lead-partner) desuden sørge for at lave ’partnerskabsaftaler’ med parterne, hvor de skriver under på at levere diverse arbejdsopgaver i løbet af projektet mod at modtage en vis andel af det samlede budget. Der er som regel ikke en fast formular for denne slags aftaler, men det er vigtigt at få lavet en klar skriftlig aftale om de økonomiske aspekter af samarbejdet for at undgå senere misforståelser.

Konsulenthuset Provi - EU - ide - ansøgning - projektet er godkendt