fbpx
EU flaget der hænger på en flagstang.
EU

Provi hjælper dig igennem hele processen...

Ide & ansøgning

Hvis du har en projekt-idé, du gerne vil have realiseret , og overvejer du, om du kan modtage støtte fra EU til dette, er der en række indledende spørgsmål, du skal stille dig selv. For at modtage EU-støtte fra de EU-fonde, som Central Denmark EU Office arbejder med, skal man som minimum leve op til nogle generelle krav. 

Projektgennem-førsel

En vellykket og succesfuld projektgenemførelse bygger på en detaljeret projektplanlægning med en klar forståelse og arbejdsdeling mellem parterne og en god evaluering undervejs. Herunder er et link, hvor du finder et par gode råd, der kan være værd at huske på undervejs og i planlægningen.

Administration & rapportering

At arbejde med EU projekter kræver en god administration.

Der skal være kontrol fra start til den afsluttende gennemgang med revisionen.

Evaluering

Der vil altid under projekter, som opnår EU-tilskud, være krav om en afrapportering og evaluering, regnskabsmæssigt og i forhold til de mål, der er sat.

Grundlæggende gælder, at evalueringen skal dokumentere, at de planlagte aktiviteter og resultater er gennemført som beskrevet i ansøgningen

KONTAKT OS

Få en snak med...
test