fbpx
Billede af mødelokale hos Provi.
Karriererådgivning

Provi tilbyder et forløb til dig...

Dagpenge

På forløbet hos Provi arbejdes der med at afdække dine kompetencer og kvalifikationer, så disse kan komme i spil i et fremtidigt job eller uddannelse. På forløbet arbejdes der med egenindsats og synlighed set i forhold til de mål der er sat omkring beskæftigelse eller uddannelse. 

Der vil være fokus på de forskellige værktøjer, der er i ledighedssystemet når det gælder om, at få skabt en mulighed for beskæftigelse. Hos Provi arbejdes der med at skabe mulighed for ordinært job, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Kontanthjælp

På forløbet hos Provi arbejdes der med at afdække dine kompetencer og kvalifikationer, så disse kan komme i spil i et fremtidigt job eller uddannelse. På forløbet arbejdes der med egenindsats og synlighed set i forhold til de mål der er sat omkring beskæftigelse eller uddannelse. 

Der vil være fokus på de forskellige værktøjer, der er i ledighedssystemet når det gælder om, at få skabt en mulighed for beskæftigelse. Hos Provi arbejdes der med at skabe mulighed for ordinært job, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Sygedagpenge/ Jobafklaring

Er du sygemeldt på sygedagpenge eller på jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, og er du klar til en beskæftigelsesrettet indsats, så hjælper vi dig i processen med at få det bedre, og genvinde din arbejdsevne. Visitation til forløbet sker via Jobcentret, og indsatsen sker i tæt samarbejde mellem Jobcentret og Provi. 

I Provi, har vi stor erfaring med at hjælpe sygemeldte kursister tilbage til arbejdsmarkedet og væk fra offentlig forsørgelse, igennem en håndholdt og individuel proces, med fokus på motivation, inspiration og realistiske beskæftigelses- og uddannelsesmål.  

Fleksjob

Er du visiteret til fleksjob (er du på ledighedsydelse). Det er dit Jobcenter, som visiterer dig til et forløb hos Provi.  

Hos Provi har vi mange års erfaring i arbejdet med at hjælpe ledige fleksjobber i beskæftigelse. Du er altid velkommen til at kontakte konsulenterne hos Provi, hvis du har spørgsmål til forløbet du er visiteret til. 

Vores forløb er individuelt tilrettelagt i samarbejde med din sagsbehandler på jobcenteret og digVores fokus er på dine ønsker og drømme til et fremtidigt arbejdsliv. Vi tager udgangspunkt i dig og dine kompetencer, og selvfølgelig dine skånehensyn i vores arbejde med at finde det rette match for dig og en potentiel arbejdsgiver. 

Yderligere forløb...

Se et par cases

IMG_7946
Nadia
Zuzanna Billede (002) (2)
Line
Image
Mette

KONTAKT OS

Få en snak med...
test